Prácticos xeografía física

http://www.iesgrancapitan.org/profesores/bvaquero/bloggeografia/temasgeografia/Practicasgeografiaresueltas.pdf
· Mapa topográfico xuñ 19B

· Mapa litolóxico xuñ 12B

· Paisaxes xeolóxicas set 15A

· Perfil Norte - Sur. (liña)

· Perfil Galicia  xuñ 14B 

· Mapa meteorolóxico set 17B.

· Climogramas.

· Hidrogramas

· Hidrografía xuñ 17B

· Cliserie Teide

· Cliserie Pireneos

Ningún comentario:

Publicar un comentario