Xeografía 2ºBACH

· Grupo de Traballo CIUG de Xeografía.
· Cadro - resumo contidos curso 18 - 19 CIUG
· Cadro - resumo contidos curso 17-18 CIUG.

· O temario de Xeografía en Evernote (por xosea)
· Aula virtual IES San Rosendo (Pedro L. Gasalla)
· Recursos para a xeografía: paisaxes, xeomorfoloxía, vexetación... (AGE)
· Páxina do depto. de Xeografía do IES G. capitán (Córdoba)

· Vocabulario Xeografía IES Elviña

· Atlas Dixital Escolar (ADE)
· Colección Rumsey

· Mapas flash E. Alonso

Enlaces (*recomendados CIUG)


BLOQUE 1. XEOMORFOLOXÍA

 1. Xeoloxía para xeógrafos/as (I. Buzo)
 2. O relevo da península Ibérica (adapt. I. Buzo)*
 3. Unidades xeotectónicas (mapa IGN)*
 4. Rochedo e modelado *
 5. Comentario mapa topográfico (I. Buzo)*
 6. Post mapas topográficos (xosea)
 7. Evolución xeolóxica da península Ibérica (xosea) 

· Visualizador de mapas (Xunta)
· Visualizadores (IGN)
· Centro de descargas IGN 


BLOQUE 2. CLIMATOLOXÍA E VEXETACIÓN

https://docs.google.com/document/d/1EL2K7cURcbnA02gVm2E86GMt6Bi74SPmampw7x-R9vg/edit?usp=sharing
 1. Elementos e factores do clima ( adapt I. Buzo)* 
 2. Mapa masas de aire
 3. Mapa de precipitacións medias  (IGN)*
 4. Mapa de temperaturas medias (IGN)*
 5. Comentarios mapas do tempo  (J. Martín Vide)
 6. Mapa dos climas de España (IGN)*
 7. Climogramas de España (A. Merchán)

 • Esquema climas España  -----------

 1. As rexións bioxeográficas de España *
 2. Presentación as rexións bioxeográficas de España (M. Pimienta)
 3. Bioxeografía en España (A. Rey)*


BLOQUE 3. HIDROGRAFÍA

 1. Hidrografía en España (Ana Rey)* 
 2. Cuncas hidrográficas e réximes fluviais (Xan Fdez.)
 3. Comentario dun hidrograma  (Isaac Buzo)*
 4. Comentario hidrogramas (J. Lorente)
 5. Mapa réximes fluviais (IGN)
 6. Mapa caudal absoluto (IGN)


 


BLOQUE 4. AS PAISAXES NATURAIS E AS RELACIÓNS ENTRE NATUREZA E SOCIEDADE

 1. Paisaxes naturais e problemas medioambientais (Xosé Antón García)*
 2. Mapas de riscos (IGN)*
 3. Riscos naturais en España (Xosé Antón García)*
 4. A pegada ecolóxica (NGs)*

 

  


BLOQUE 5. A POBOACIÓN ESPAÑOLA

 1. A páxina do INE *
 2. Datos demográficos galegos (IGE)*
 3. Guía demográfica pdf *
 4. Estatísticas e gráficas sinxelas (INE)* 
 5. EPA (INE)
 6. Epígrafe poboación (Xosé Antón García)

 


BLOQUE 6. O ESPAZO RURAL E AS ACTIVIDADES DO SECTOR PRIMARIO

 1. SIX datos agrarios (Min Agr) *
 2. Información xeral do sector primario (Min Agr) *
 3. PAC (UE) *
 4. Epígrafe paisaxe agraria (Xosé Antón García)
 5. Comentario paisaxes agrarias (AGE)*

BLOQUE 7. AS FONTES DE ENERXÍA E O ESPAZO INDUSTRIAL

 1. Introdución á industria en España. post (Xosé Antón García)
 2. O sector industrial (Isaac Buzo)
 3. Industrialización en España (Isaac Buzo)
 4. Espazos industriais en España (geopress)
 5. minaría en España (Xosé Antón García)
 6. Exemplo comentario paisaxe industrial (uchbud)*


BLOQUE 8. O SECTOR SERVIZOS

 1.  O proceso de terciarización (geopress)
 2. O comercio e a globalización (eumed)*
 3.  O comercio (I. Buzo)
 4.  A rede española de transportes (Xosé Antón García)
 5. Mapas de transporte (IGN)
 6. O turismo en España (Xosé Antón García)
 7. Comentario dunha paisaxe turística (blog IES Arturo Soria)BLOQUE 9. O ESPAZO URBANO

 1. O espazo urbano (IES Fray Pedro)* 
 2. Espazos urbanos (Xosé Antón García)
 3. Xeografía urbana (Ana Rey)
 4. Comentario do plano urbano (I. Buzo)*
 5. Comentario do plano urbano de Barcelona
 6. Vídeo ensanche Barcelona
 7. Comentario do plano urbano de Madrid
 8. Presentación Os ensanches en España 


BLOQUE 10. FORMAS DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL

 1. Presentación organización territorial e desequilibrios territoriais (J. S. Marín) 
 2. Documento organización territorial e desequilbrios (Santos Ledo)
 3. Vídeo desequilibrios España (X. Antón García)
 4. Esquema desequilibrios rexionais (IGN)
 5. Mapas desequilibrios territoriais (IGN)
 6. Post O Fondo de Compensación Interterritorial (X. Antón García)


BLOQUE 11. ESPAÑA EN EUROPA E NO MUNDO

 1. Presentación España no mundo globalizado (X. Antón García) 
 2. Eurostat (portal estatístico europeo)*
 3. España en Europa (Ministerio AA.EE)
 4. Mapas PIB Europa e mundo con resposta (xeoames)
 5. Mapa mundial centro - periferia (elordenmundial)
Ningún comentario:

Publicar un comentario