xoves, 20 de setembro de 2012

A crise.

Vexamos o interesante vídeo de Aleix Saló sobre a crise actual


 Para traballar o vídeo:
1.- Explica o sentido dos seguintes conceptos que aparecen no vídeo:  neoliberalismo, Spanish way of life, especulador.
2.- No vídeo aparece unha relación de causa - efecto ¿en que consiste?
3.- Indica os obxectivos da lei do solo e da reforma laboral e as súas consecuencias, segundo o vídeo.
4.- Busca nas hemerotecas dixitais titulares de prensa que ilustren algún dos episodios tratados no vídeo (exemplo)
5.- Busca algunha fotografía / imaxe que aluda á crise económica actual, argumentando a túa elección (exemplo)

Anexo: inicio do programa Salvados (23 set. 2012)

15 comentarios:

 1. 1.El neoliberalismo se refiere al capitalismo es su mas puro estado y a la globalización , en este caso como muestra de su teoria esta : la ley del suelo , que quiere decir , aumentar los sitios como urbanizables para obtener mas ganancias , el precio de la vivenda subira aunque la gente se animara a comprar gracias a la ayuda del banco .Spanish way of life : asi fue llamado el concepto de la vision española de cara al mundo , la manera de vida española , o sea una especulación donde sin ningun sustento puedes obtener un inmuebles gracias a las hipotecas concedidas por el banco . La especulación inmobiliaria o sea conceder creditos a personas con sueldos poco sostenibles con el fin de si no puedes pagar la hipoteca vendas tu casa la sostengas y ademas te beneficies .
  2. La causa fue el inminente crecimiento de la economia basada en las viviendas con origen en la deuda adquierida por los propietarios , que trajo como efecto la creación de riquezas .
  3.Si cambiamos los derechos laborales los propietarios emplearan mas trabajadores y se reducira el paro con lo que vieron una solucion inmediata para contentar a la poblecion en general con la reduccion del paro .
  Milagros .

  ResponderEliminar
 2. 1.- Neoliberalismo é un neoloxismo que fai referencia a unha política económica con énfase tecnocrático e macroeconómico que pretende reducir ao mínimo a intervención estatal en materia económica e social, defendendo o libre mercado capitalista como mellor garante do equilibrio institucional e o crecemento económico dun país, salvo ante a presenza dos denominados fallos do mercado.
  Spanish way of life significa o ben que podias vivir en España cun soldo de merda xa que os bancos concedianche todolos créditos posibles.
  Un especulador é unha personaxe que espera que ca compra dalgun produto neste caso a vivenda o seu prezo soba e que poida vendela obtendo benificios.

  2.- Causa: Baixar o prezo do solo e da vivenda para que asi os xovenes puidesen comprar casas a un prezo moi baixo e asi poder vivir o seu soño.
  (Causa)Chegou a un punto que a vivenda non subiu e os xovenes acabaron embargados e na rúa.

  3.- Querian baixar o prezo da vivenda para que todos puidesen gozar dunha boa casa e asi cumprir o seu soño pero houbo un punto no que a vivenda dixou de subir e non se compraron máis polo tanto a compra-venda foise ao garete e os bancos comezaron a embargar.

  4.-http://www.incensurable.com/2008/03/17/ignorancia/

  Paulo Fernández García

  ResponderEliminar
 3. 1.- Neoliberalismo: E unha corrente político-económica cunha ideoloxía de libertad como valor supremo, que pretender reducir o mínimo a intervención estatal.
  Spanish way of life: Toda a xente comprou casa,era a moda,os bancos daban créditos a xente sen traballo fixo ou cun soldo moi baixo.

  2.- Causa-Efecto:
  Xabier Martínez

  ResponderEliminar
 4. 1.-Neoliberalismo:E una corriente politica-economica que pretende reducir a intervencion do Estado tanto no aspecto esconomico como social.
  O neoliberalismo trouxo consigo una serie de medidas como a privatizacion das terras .

  2.-Causa-Efecto:
  A causa foi a decision de contruir de forma masiva e o efecto foi que esa construcion masiva trouxo consigo una grava crise economica.

  Gonzalo.

  ResponderEliminar
 5. O neoliberalismo no video fai referencia a política económica e tamén se usa co fin de agrupar un conxunto de idioloxías e teorías económicas.

  Spanish way of life fai referencia a que en España a vivenda estaba de moda.

  No video ao especulador fai referencia ao conxunto de operacións comerciais ou financeiras que teñen por obxecto a obtención de un beneficio económico, basado nas fluctuacións dos precios.

  Lucía

  ResponderEliminar
 6. 1- no vídeo a palabra neoliberalismo fai referencia ao libre mercado e ao crecemento económico do país,coa palabra especulador creo que fai referencia a todas as persoa que compraban inmobles para rebendelos e sacarlles un benefio pola diferenza de prezo; o spanish way of life desde o meu entender refirese ao camiño que españa levava hacia unha vida mellor con todo o que estaba ocorrendo.2- A relación causa-efecto refirese a causa coma a vida que estaba levando a xente con salarios minimos e que se podia permitir de todo e o efecto a posterior crise que sufrui devido a todo ese luxo que a xente se permitia.3- Os obxetivos da lei de solo era combertir os terreos rusticos en urbanizables e asi seguir construindo as consecuencias foron a destruccion de lugares naturais, construccions ilegais.
  Iván López Fernández

  ResponderEliminar
 7. 1- O neoliberalismo fai referencia a unha política económica que pretende reducir ao mínimo a intervención estatal en materia económica e social, defendendo o libre mercado capitalista.
  Spanish way of life fai referencia en que españa os prezos da vivienda eran mas baixos e ahora son mas elevados e non compran tanto.
  Especulador fai referencia ao conxunto de operacións comerciais ou financieiras que teñen por obxecto a obtención dun beneficio económico baseado nas fluctuación dos prezos.

  Laura

  ResponderEliminar
 8. 1
  Neoliberalismo: Forma moderna de liberalismo,que concede ao Estado unha intervención limitada en asuntos xurídicos e económicos.

  Spanish way of life: A forma de vida española. Antes da crise España vivía medianamente ben; pero cando estalou a crise o prezo da vivenda disparouse, as empresas comezaron a facer despidos e España acabou sumerxida na grande crise na que estamos hoxe en día. Por primeira vez cun soldo baixo podíase vivir bastante ben.

  Especulador: Operador de Bolsa que compra e vende títulos para logo revendelos ou recompralos co o obxectivo de obter un beneficio.


  2

  Causa-efecto:


  3
  Lei de suelo: Lei que proponía urbanizar todo o posible, xerando así máis vivenda. Ao xerar máis vivenda, o precio das casas reduciríase debido a toda a demanda e así os xoves comprarían unha casa propia. Axudando así a economía española

  Reforma laboral: Nesta reforma reducíronse os dereitos dos traballadores, ao reducirse os dereitos dos traballadores as empresan conseguiron moita máis man de obra. Conseguindo así que o paro baixase unha cifra record.


  Héctor

  ResponderEliminar
 9. 1.
  O sentido do concepto do neoliberalismo neste video e que o estado interven o mínimo para obter o maximo beneficio posible.
  Spanish way of life  No caso do concepto de especulador fai referencia a unha persoa que compra bens e espera a que os prezos suban para despos vendelos e obter o maximo benefio.

  2.
  A relación que aparece no vídeo é a seguinte:
  A burbuxa inmobiliaria esta sen control, por todas partes creanse edifios unha persoa compraos e espera a que os prezos suban para vendelos e asi obter beneficios. O problema ven agora cando temos crise e a construcción está parad,esto e un caos porque todos os traballadores que estaban a vivir da contrucción quedaron sen traballo. Todos beneficios que algún dia deu agora non sirven de nada porque moitas persoas agora quedaron sen nada.  lorena lois rio

  ResponderEliminar
 10. 1.-
  Neoliberlaismo: É unha política económica, no vídeo pódese relacionar ca forma que había de levar o país. Esta política defende o libre mercado capitalista e garante o crecemento económico.
  Spanish way of life: É unha frase inglesa que representa o estilo de vida español que existía nos comezos da crise. Todo o mundo podía permitir comprar unha vivenda e como os bancos concedian moitos créditos a xente vivía por enrriba das súas posibilidades.
  Especulador: É a persoa que compra bens cuxos prezos espéranse que suban a corto prazo co único fin de vendelos e obter beneficios. Fai referencia no vídeo, por exeplo, ás entidades financieiras.

  2.-
  No vídeo aparece unha relación de causa e efecto, a xente pensaba que a causa era a creación de riqueza e o efecto o crecemento, pero en realidade era todo o contrario.
  Crise (origen)-> Causa (crecemento)-> Efecto (creación de riqueza).

  3.-
  Lei do solo.
  É unha lei que regula os dereitos e obligacóns dos propietarios de terreos en España. Regula o dereito de edificar e o valor do solo, o que deu lugar a un aumento do traballo en sectores de construcción e facía posible que a maioría da poboación tivese oportunidades de comprar unha vivenda, pero en realide chegou a un punto en que se deixou de vender e o país entrou en crise.

  Andrea Díaz Losada.

  ResponderEliminar
 11. 1.- Neoliberalismo:Fai referencia a unha política económica, que pretende reducir ao mínimo a intervención estatal en materia económica e social. Garante o crecemento economico de un país, salvo cando aparecen os demonomidados fallos de mercado.
  -Spanish way of live: Todo o mundo podia permitirse comprar unha vivenda.
  -Especulador:É un conxunto de operacións comerciales ou financieiras, que pretenden a obtención dun beneficio economico.
  2.- Aprobouse a "ley del suelo" fixeronse máis terreos edificables, empezouse a construir máis. Comenzaron a comprarse vivendas e vendelas por un prezo maior. Ao final o prezo da vivenda disparouse deixaronse de vender casas, familias quedaron sin vivenda e despedironse a moitos traballadores e o número de parados aumentou.
  3.- Os obxectivos da lei do solo era facer máis terreos edificables, co cal construir máis, a ter tantas construccións aumentou o número de traballadores,o paro baixou a un número record, moitos adolescentes deixaron de estudar e incluso chegou xente de outros paises para traballar en españa.Máis adiante o precio da vivenda disparouse moitas persoas quedaron sen traballo e o número do paro aumentou.
  Paula Fernández López

  ResponderEliminar
 12. 1. Neoliberalismo: é unha corrente que pretende que o estado interveña o mínimo.
  Spanish way of life: comprar casas.
  Especulador: persoa que prevé e se anticipa a unha operación económica e, se este non a prevé correctamente pode equivocarse.

  2. No vídeo aparece a relación causa-efecto seguinte: a causa da creación de riqueza prodúcese un crecemento económico, pero este proceso invertiuse e agora a causa do crecemento económico créase a riqueza e todo isto ten como orixe a deuda.

  3. O obxectivo da lei do solo consiste en facer do terreo rústico, terreo urbanizable. Grazas a isto construiranse máis vivendas, baixaranse os prezos e a xente mercará máis. Mentras que o obxectivo da reforma laboral é quitar dereitos aos traballadores para contratar máis persoas e así reducir o paro.

  ResponderEliminar
 13. 1.
  -Neoliberalismo: o (liberalismo neoclásico). Es una corriente político-económica que propugna la reducción de la intervención del Estado al mínimo.Se utiliza en problemas económicos y jurídicos. Hace referencia a la política económica con énfasis tecnocrático (gobierno de los técnicos) y macroeconómico (estudio total de la economía) que pretende reducir al mínimo la intervención estatal tanto en materia económica como social, defendiendo el libre mercado capitalista como mejor garante del equilibrio institucional y el crecimiento económico de un país, salvo ante la presencia de los denominados fallos del mercado.
  - Spanish way of life: se define como "modo de vida español". Quieres comprarte una casa pides hipoteca y sin base ni liquidez eres propio para esa hipoteca.
  -Especulador: persona que compra una casa con la doble intención de venderla por un precio mayor al que el compro. (Beneficio asegurado hasta que deja de subir.)

  2
  Relación: causa-efecto
  La compra-venta de pisos.(cuando el precio del piso, casa..no sigue subiendo los beneficios son minimos y excasos)

  ResponderEliminar
 14. 1-política económica con énfase tecnocrático y macroeconómico que pretende reducir el mínimo a intervención estatal en materia económico y social, defendiendo el libre mercado capitalista como meayor grande de equilibrio indrustrial de crecimiento economico del pais...
  2-la causa-efecto k consistio en producir mas viviendas en de bajos precios para que los jovenes compraran su propia vivienda... España hacia viviendas mas k en otros paises pero cada vez las viviendas subian mas de su precio, subieron asta por los cielos (LA LEY DEL SUELO)...

  ResponderEliminar
 15. 1.-
  Neoliberalismo:corrente político-
  económica que propugna a redución da intervención do Estado ao mínimo.Este sistema facilitou a absoluta liberdade de mercados e a privatización favorecendo tan só a unha minoría.
  Spanish way of life : estilo de vida Español que consistía en comprar casas ou actuar de especulador.

  Especulador: persoa que realiza unha comprar co obxectivo de vender ese produto comprado a un prezo maior e así saír beneficiado. Como foi neste caso o obxectivo da maioría dos españois.

  2.-
  Esta relación consiste en que as causas que foron unha serie de medidas que tomou o goberno , como por exemplo, a lei do solo que convertía o terreno rural en urbanizable co único obxectivo de basear economía nunha comprar e venta de inmobles continúa ou reformas laborais que consistían nun amplo soldo sen estudos e a perda de dereitos. Os efectos foron que nun determinado momento parouse esa compra-venta , subiron os prezos e conxeáronse os soldos e persistindo só dunha débeda cada vez maior.
  3.- A lei do solo convertía todos os terreos rurais en urbanizables con facilidades deteriorando o medio ambiente e favorecendo as inmoviliarias.
  Lúa López Trevín.

  ResponderEliminar