martes, 9 de outubro de 2012

Actividade de busca de información.


O director da curtametraxe dun post anterior rodou unha película ambientada na guerra civil española e protagonizada por un actor que formou parte do elenco da primeira película de Harry Potter.
No reparto dese film sobre a guerra civil ha tamén unha actriz que destaca hoxe en día coma directora de cine. Unha das súas últimas películas mestura a recreación da historia dun personaxe do pasado cun conflito recente.

¿Cal é a personaxe histórica? ¿Cal é o conflito?