xoves, 29 de setembro de 2016

Efemérides 4º ESO


Pasos para o traballo con googleDocs:

1.- Buscar unha efeméride relevante da Idade Contemporánea relacionada coa túa data de nacemento.
2.- Buscar información sobre esa data e sintetizala en 4/5 liñas nun documento de Google.
3.- Adxuntar unha imaxe e links aos lugares web onde atopaches a información
4.- Compartir o documento co profesor.