mércores, 26 de setembro de 2018

Traballamos con fotografía aérea. 3º ESO

60 anos despois...A partir do comparador de mapas da Xunta, e seguindo os pasos vistos na aula, localiza unha fotografía aérea actual da túa localidade e observa os cambios con respecto ao voo americano de 1956-57
Anota os seguintes elementos:
1.- Localización do espazo: concello, parroquia e ubicación na parroquia usando os puntos cardinais
1.- Dúas capturas de pantalla: actual e do 56-57
2.- Ficha de análise:
        · Identificación dos elementos físicos e humanos
        · Comparación entre as dúas imaxes
        · Grao de cambio e causas do mesmo
3.- Tres posibilidades de entrega:
    · Comparte o traballo empregando gDrive con xeomos@gmail.com (máis recomendada)
    · Envía o traballo como documento adxunto ao enderezo xeomos@gmail.com
    · Entrega unha copia impresa do traballo

Prazo ata 8 outubro


Segunda fase do traballo: mapa colaborativo