martes, 19 de marzo de 2019

Galicia e España: cartografía(2º ESO).

· Recursos cartográficos Galicia:

* Mapa físico Galicia gDrive aquí
  1. SIX Proxecto Terra:
    •  Mapa relevo e ríos
  2. Mapa físico de Galicia
· Recursos cartográficos España:

* Mapa físico de España aquí
  1. Mapa físico España
  2. Mapa físico España (2)

· SIX Iberpix (IGN)

· Atlas Dixital Escolar (ADE)